STERİLİZASYON

Alet ve malzemelerin steril hale gelmesi

1.Temizlik
2.Paketleme
3.Sterilizasyon
4.Sterilizasyon kontrolü
5.Saklama aşamalarını içerir.

sterilizasyon  16l_autoclaves_table_top_steam_autoclaves[1]  pouches[1]   ot[1]

Bu aşamaların her birisi için tanımlanmış kurallar vardır. Sterilizasyon başarısı için tüm aşamaların doğru olarak uygulanması gerekmektedir. Sterilizasyonu belirleyen can alıcı nokta sterilizasyon cihazlarının teknik olarak yeterliliği değil, doğru kullanılmasıdır. Bu nedenle otomatik olarak sterilizasyon cihazından çıkmış her alet ya da malzemenin steril olduğu düşüncesi yanlıştır. Günümüzde sterilizasyon, izlenmiş (kontrol edilmiş) ve kayıtları tutulmuş bir işlem olarak gerçekleştirilmelidir.

Kuru hava sterilizatörü kullanan kliniklerde sterilizasyonda başarısızlık oranı %60 olarak saptanmıştır.

Otoklav kullanılan kliniklerde başarısızlıkla karşılaşılmamıştır. Otoklavlar hacimleri 18-76 litre arasında değişen, içerisine konulan tıbbi malzemeyi sterilize etmek için basınçlı buhar uygulayan cihazlardır. Tek başına ısı veya tek başına basınç, sterilizasyon için yeterli değildir. Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır. Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür.

Kuru hava sterilizatörleri 2000 ‘C ya da 3000 ‘C gibi çok yüksek derecelerde çalıştırıldıkları halde çok yüksek sıcaklıklara karşın sterilizasyonun da gerçekleşemediği saptanmıştır. Çünkü tek başına yüksek ısı spor hücresine nüfuz edemez.

Spor testinin düzenli yapılması o muayenehane ya da klinik için bir kalite belgesidir.

Ayak Sağlığı Merkezini seçerken tüm bunları dikkate alarak sterilizasyonun nasıl yapıldığı hakkında bilgi istemeyi ihmal etmeyin.


Kliniğimiz de sterilizasyon işlemleri her bir alet temizlenip, ayrı ayrı paketlenip otoklavda sterilize edilerek kullanılmaktadır. 

DİKKAT !  TEDAVİ OLURKEN HASTALIK KAPMAYIN !